ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΛΙΑΔΗ:

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

Φ82 - 250

Φ82 - 250C

Φ90 - 250

Φ90 - 300

Φ90 - 300M

Φ90 - 450

Φ100 - 230

Φ100 - 300

Φ100 - 300C

Φ100 - 350

Φ110 - 260

Φ110 - 420M

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ

ΚΑΠΝΟΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ

ΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΥ

ΘΗΚΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΥΛΙΚΟ

ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ + ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ + ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΘΗΚΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΡΙΔΕΣ - ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΡΙΔΑ

ΣΕΤ ΑΡΙΔΕΣ